October 2023

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие“

На 18 октомври, от 11 часа, в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Узунов“ – Поморие се проведе заключителната пресконференция по проект: „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие“ с рег. № BG14MFOP001-4.082-0001-C01, АДБФП № МДР-ИП-01-119/09.09.20222 г., финансиран по процедура BG14MFOP001-4.082 – МИРГ Поморие Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската …

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие“ Read More »