I Издание - от 30 Юни 2023 г. до 02 Юли 2023 г.
II Издание - от 15 Септември 2023 г. до 17 Септември 2023 г.

Рибен Фестивал Поморие

За нас

Рибен фестивал в сърцето на Поморие

 През 2023 година бяха проведени две тридневни издания на „Рибен фест – Поморие 2023“. Първото издание се проведе от 30 юни до 02 юли, а второто – от 15 до 17 септември 2023 г. Организатори и на двете издания бяха НЧ „Просвета 1888“ и Община Поморие.

В програмата на фестивала участват групи и институции от различни държави, включително читалищен театър “Просвета”, ОДК – Поморие, състави от Турция, Румъния, Украйна, Гърция и България.

Не пропускайте Рибен фест – Поморие, където ще можете да се насладите на вкусни рибни ястия, да откриете интересни кулинарни традиции и да се забавлявате с богатата програма на събитието. Очакваме ви!

Г ХГ „ Дечко Стоев“

Площад „Св. Св. Кирил и Методий”

Рибарско пристанище

Централна зона

Пешеходна зона

5 основни локации на фестивала в Поморие

Проект: “Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие”

Административен договор за БФП № МДР-ИП-01-119 / 09.09.2022 г.

Номер на договор в ИСУН № BG14MFOP001-4.082-0001-C02

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Приоритетна ос: Повишаване на заетостта и териториалното сближаване

Процедура № BG14MFOP001-4.082 МИРГ „Поморие” Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие” в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности”

Основната цел на проекта е: Засилване на ролята на сектор “Рибарство” в другите социално-икономически сектори, чрез стимулиране активното им участие в икономическите процеси на територията на община Поморие и подчертаване на важността на морето и сектора за устойчивото развитие на територията на МИРГ “Поморие”.

Основни очаквани резултати от реализация на проекта: 1. Проведени две тридневни фестивални събития в две поредни години; 2. Популяризиран пред широката общественост бит, култура и начин живот на рибарската общност; 3. Популяризирани местни продукти от риболов и аквакултури и икономически ползи за сектора.

Бенефициент: Община Поморие
Стойност на БФП (100%): 196 898,17 лв. без ДДС
Европейско финансиране: 167 363,44 лв.
Национално финансиране: 29 534,73 лв.
Начална дата на проекта: 09.09.2022 г.
Крайна дата на проекта: 30.11.2023 г.

“Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие”

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020


Add Your Heading Text Here