Проведе се откриваща пресконференция по проект „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие“

На 30.06.2023 година, от 14 часа, в зала №2 на административната сграда на Община – Поморие, ул. „Солна“ №5, се проведе откриваща пресконференция по проект „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие“. Той е финансиран по процедура BG14MFOP001-4.82 – МИРГ Поморие Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управление на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от СВОМР на МИРГ Поморие“ по програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

На откриващата пресконференция бяха представени основните цели на проекта – засилване на ролята на сектор „Рибарство“ в другите социално-икономически сектори чрез стимулиране на активното им участие в икономическите процеси на територията на Община Поморие и подчертаване на важността на морето и сектора за устойчивото развитие на територията на МИРГ – Поморие.

Присъстващите бяха запознати и с очакваните резултати – провеждане на два тридневни рибни фестивала в рамките на тази година, популяризиране пред широката общественост на бита, културата и начина на живот на рибарската общност, представяне на местни продукти от риболов и аквакултури, както и икономическите ползи от тях за сектора.

Кметът на Община Поморие Иван Алексиев говори за първото издание на рибния фестивал, който започна часове по-късно. Той подчерта, че една от основните цели е да се създаде бранд „Черноморска кухня“, както по света се е наложило понятието „Средиземноморска кухня“. Амбициите на Община Поморие са фестивалът да стане традиционен и да се провежда всяка година.

Най-важните акценти от 3-дневната програма на организирания в рамките на проекта рибен фестивал – откриване с Анхиалска вечер, пленер на открито с участието на известни художници, рибна фиеста, представяща рибни ястия от България, Румъния, Турция, Украйна, Гърция,  детско шоу с игри и състезания и много други – представи Милчо Талев, председател на народно читалище „Просвета 1888“.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *