Ще се проведе откриваща пресконференция по проект „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие“

На 30.06.2023 година, от 14 часа, в зала №2 на административната сграда на Община – Поморие, ул. „Солна“ №5, ще се проведе откриваща пресконференция по проект „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие“. Той е финансиран по процедура BG14MFOP001-4.82 – МИРГ Поморие Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управление на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от СВОМР на МИРГ Поморие“ по програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

На откриващата пресконференция ще бъдат представени основните цели на проекта. Кметът на Община Поморие Иван Алексиев ще говори за най-важните акценти от 3-дневната програма на организирания в рамките на проекта рибен фестивал – откриване с Анхиалска вечер, пленер на открито с участието на известни художници, рибна фиеста, представяща рибни ястия от България, Румъния, Турция, Украйна, Гърция,  детско шоу с игри и състезания и много други.

Присъстващи и журналисти ще могат да зададат допълнителни въпроси към организаторите.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *